Izgradnja montažne konstrukcije u Konjicu

Armirano tlo na Koridoru Vc, dionica Počitelj-Bijača

Izgradnja montažne konstrukcije u Visokom

Izgradnja AB konstrukcije za “ITK MUSIĆ” d.o.o. u Rajlovcu

Uređenje korita rijeke Bosne u Ilijašu

Izgradnja i montaža AB hale Ilijaš

AB roštiljska konstrukcija na Koridoru 5C

Bradina

Općina Breza – Obnavljanje i sanacija trotoara u užem urbanom dijelu grada