O nama

Saznajte više o našoj priči i našoj budućnosti.

Strpljivim radom i ulaganjem osnivača i zaposlenih, Firma je iz godine u godinu povećavala obim poslova i aktivnosti, a samim tim i broj zaposlenih.

Termo-beton d.o.o. je društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge osnovano 17.04.1996. godine u Brezi. Osnivači društva su Frljak Sabit, dipl.ing.građ. i Turbo Ahmed, dipl.ing.građ.

Osnovna djelatnost Društva je građevinarstvo (niskogradnja i visokogradnja), proizvodnja betona i betonskih prefabrikata, kao i AB konstrukcija.

 

Proizvodnja betona vrši se na dva lokaliteta u Brezi, u dvije fabrike betona sa proizvodnim halama u kojima se proizvode prefabrikati kao što su: betonske i AB cijevi, slivnici, ivičnjaci, betonske ploče, AB gabioni, AB prečistači zauljenih tečnosti, reviziona okna po sistemu PERFECT, proizvodnja konstrukcija montažih hala raspona 12-24 m, kao i proizvodnja montažnih elemenata sistemom prednaprezanja.

U toku 2009. godine osnivači Termo-beton d.o.o. kupuju firmu Sanex d.o.o. koja se bavi eksploatacijom kvarcnog pijeska, a sve sa ciljem zaokruživanja procesa proizvodnje betona i različitih betonskih i armirano-betonskih proizvoda. Prva smo kompanija u BiH koja je primijenila francusku tehnologiju armiranog tla na Koridoru Vc, dionica Zenica-Klopče.

 

Tokom 2020. godine ulažemo u tehnologiju proizvodnje montažnih elemenata sistemom prednaprezanja čime usavršavamo rentabilnu proizvodnju armirano-betonskih konstrukcija.

 

Iste godine proširujemo i proizvodne kapacitete pogona za proizvodnju PERFECT šahtova te uvodimo proizvodnju betonskih revizionih okana po sistemu PERFECT dimenzija DN800 mm sa plastičnim kinetama u saradnji sa hrvatskim firmama Vodoskok d.d. i Heplast-pipe d.o.o.

 

Sa svojim proizvodima prisutni smo na tržištima Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Danas naša firma raspolaže sa zavidnim sredstvima rada, infrastrukturom i zapošljava 110 radnika sa tendencijom da se taj broj poveća.

 

Sa zadovoljstvom ističemo da smo davali šansu mladim radnicima, pripravnicima, koji su nakon osposobljavanja na radnim mjestima ostali da rade u našoj Firmi. Što se tiče budućeg rada i djelovanja, trudit ćemo se da nastavimo uspiješno obavljati preuzete obaveze, zadržati trenutno zaposlene radnike a ukoliko se situacija na tržištu popravi planirano je i povećanje broja zaposlenih.

 

U toku 2011. godine izvršili smo edukaciju i dobili certifikate za Sistem upravljanja kvalitetom, okolinom i zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu, u skladu sa zahtjevima standarda EN ISO 9001:2008; i EN ISO 14001:2009, te kontinuirano nastavili recertificirati iste.

Kontaktirajte nas