PERFECT® šaht

PERFECT® šaht je nova tehnologija koja omogućava proizvodnju betonskih baza šahtova po mjeri. Termo-beton d.o.o. Breza je proizvodnjom PERFECT® betonskih šahtova ponudio jedinstven proizvod na tržištu BiH, ali i šire. Ovaj sistem je dostupan u prečnicima od 800mm, 1000mm, 1200mm i 1500mm.

* Debljina stijenke na spojnici se povećava srazmjerno veličini spojnice

** Prelaz sa baze na tijelo šahta vrši se prelaznom pločom na promjere DN 800 I DN 1000

Opis DN 800 DN 1000 DN 1200 DN 1500
Unutrašnji promjer baze 800 mm 1000 mm 1200 mm 1500 mm
Visina baze do 1000 mm do 1000 mm do 1500 mm do 2000 mm
Debljina stijenke do DN 250 120 mm  150 mm 150 mm* 150 mm*
Debljina stijenke do DN 300 150 mm 150 mm 150 mm* 150 mm*
Debljina stijenke do DN 500 / 190 mm 150 mm* 150 mm*
Debljina stijenke do DN 600 / 230 mm 150 mm* 150 mm*
Promjer crijevnih priključaka 150-250 mm 150-600 mm 150-1200 mm 150-1500 mm
Visina konusnog završetka 600-2100 mm 600-2100 mm ** **

PERFECT®  šaht standard za oborinske i otpadne vode sastoji se od baze sa izvedenim priključcima i kinetom, te cilindričnog tijela šahta i betonskog konusnog završetka koji su pretežno jedan element. Cijeli proces je usklađen sa EN 1917 – Evropskom normom za betonske šahtove.

Karakteristike inteligentne proizvodnje

Cjelokupan proces proizvodnje karakteriše korištenje savremene tehnologije. Prvi radni korak za proizvodnju jedne PERFECT®  baze šahta je oblikovanje kinete i priključaka koje se vrši elementima od ekstrudiranog polistirena.

Za rezanje i modificiranje koriste se različite toplotne pile kojima se precizno definiše geometrija baze šahta. Priključci na bazu šahta za cijevi izvode se integrisanim brtvama, koje se izljevaju zajedno sa kinetom i time čine vodonepropusan spoj.

Nakon što beton posebne recepture dostigne čvrstoću u čeličnoj oplati, proces proizvodnje je završen i betonska baza šahta je spremna za transport prema gradilištu.

Vrijeme od narudžbe do ugradnje je manje od 24 sata!

PERFECT®  betonski šaht je kompletno rješenje – neovisan je o drugim proizvođačima i materijalima i moguće ga je koristiti za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, sa mogućnošću promjene pravca, nagiba, hidrauličnih vodova i kućnih priključaka.

Pogledajte naše brošure

Prednosti betonskih PERFECT®  šahtova

 • PERFECT®  baze za oborinske i otpadne vode se rade za projektovane priključke i dostupne su u jedinstvenoj monolitnoj kvaliteti za manje od 24 sata
 • Monolitna baza sa kinetom, podestom i žljebovima (odvodnim kanalima) izljevaju se odjednom betonom razreda čvrstoće C35/45 što definira konstantnu kvalitetu cijelog proizvoda. Baze se izljevaju u posebno ojačanom i učvršćenom kalupu za projektovane priključne cijevi, te ostaju u njima do očvršćivanja betona do 10 sati
 • Potpuno su vodonepropusni, ne samo u toku ispitivanja, nego i nakon montaže u toku eksploatacije
 • Primaju kompletno vertikalno opterećenje, otporni na sve udare i sigurni od uzgona podzemnih voda
 • Penjalice u šahtu su od punog željeza, potpuno i trajno zaštićene oblogom od polietilena, a sve po EN 13101
 • Domaći proizvod od 100% domaćih materijala

 • Broj, promjer i pozicija tj. ugao zahtijevanog cijevnog priključka kao i njegova visina se individualno određuje bez imalo odstupanja
 • Mogući su priključci za različite vrste cijevi: betonske, livenoželjezne i daktilne cijevi, plastične cijevi (PVC, PP, PE-HD, poliesterske (GRP) cijevi
 • 100 % vodonepropusna veza šahta i cjevovoda se postiže preko spojnice izlivene u tijelu šahta i integrisanog dihtunga (brtve se postavljaju u tijelu šahta i tokom monolitnog izljevanja betona ostaju u njemu). Vertikalni spoj šahta Ø100 cm ostvaruje se preko brtve DS SDV Seal. Brtve u tijelu moraju ispunjavati uslove definisane po EN 1917 i EN 681-1.
 • Konus i tijelo šahta su u istoj klasi betona kao i donji dio šahta
 • Izrada po EN 1917 evropskoj normi za šahtove u kompletnosti – Izvještaj ovlaštenog njemačkog  Instituta Kiwa Deutschland GmbH

Pogledajte ostale slike iz galerije