Naš tim

Naš tim je tajna našeg uspjeha. Termo-Beton tim čine talentovani pojedinci sa zajedničkom vizijom pružanja prvoklasnih usluga našim klijentima, kao i osiguravanja da kompanija bude zabavno i izazovno mjesto za rad i razvoj karijere.

Admir Hodžić

dipl. iur.

Jakub Hašimović

ing. građ.

Muamera Salkić

ing. građ.

Mirza Kovač

dipl. ing. maš.

Ajdin Čubro

dipl. Ing. građ.

Safet Imer

dipl. ing. građ.

Nadžija Osmanović

dipl. ing. građ.

Amila Turbo

dipl. ing. građ.

Amina Javorovac

BA ing. arh.

Nedžmija Merdan

MA dipl. ecc.

Semina Karamustafić

Protokol

Lamija Kovačević

dipl. iur.

Ermin Dervišević

BA ing. geod.