Izgradnja AB konstrukcije za “ITK MUSIĆ” d.o.o. u Rajlovcu

Uređenje korita rijeke Bosne u Ilijašu

Izgradnja i montaža AB hale Ilijaš

AB roštiljska konstrukcija na Koridoru 5C

Bradina

Općina Breza – Obnavljanje i sanacija trotoara u užem urbanom dijelu grada

Izgradnja i montaža AB hale u Hadžićima

Uređenje korita rijeke Bosne u Ilijašu

Izgradnja stambeno-poslovnog objekta u Brezi