Od koncepta do rezultata,

u korak sa vremenom.

Više od dvadeset godina uspješnog poslovanja iz oblasti

građevinarstva, trgovine i usluga.

Naši projekti
+387 32 789 050
Pon - Pet 08:00 - 16:00 / Sub: 08:00 - 12:00

Nekoliko riječi
o nama

Termo-beton d.o.o. je društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge osnovano 17.04.1996. godine u Brezi. Osnivači društva su Frljak Sabit, dipl.ing.građ. i Turbo Ahmed, dipl.ing.građ.

Naše usluge

Pružamo usluge iz oblasti građevinarstva (niskogradnja i visokogradnja), proizvodnje betona i betonskih prefabrikata, AB montažnih konstrukcija sa prednaprezanjem elemenata, kao i proizvodnje betonskih revizionih okana po sistemu PERFECT.

Proizvodi

Proizvodnja armirano-betonskih (AB) proizvoda vrši se u dvije fabrike betona na dva lokaliteta u Brezi. Klasični program proizvoda radi se pero-utor sistemom: cijevi, ivičnjaci, reviziona okna, šahtovi, slivnici, itd. AB konstrukcije, reviziona okna po sistemu PERFECT i razni drugi proizvodi rade se samozbijajućim betonom (SCC beton).

Pogledajte više

Aktuelnosti

Politika kvaliteta

Kvalitet je sastavni dio principa našeg poslovanja. Naši principi nas vode cilju kako bismo bili prepoznati kao firma koja nudi proizvode i usluge koji su kvalitetni i u skladu sa potrebama kupaca. Posvećeni smo da nikada ne ugrozimo sigurnost, usklađenost i kvalitet naših proizvoda i usluga.

 

Politika kvaliteta Termo-beton d.o.o. je da se sve naše aktivnosti odvijaju u skladu sa Sistemom upravljanja kvalitetom koji provodimo u skladu sa BAS EN IS0 9001:2015.

25 godina iskustva
100 zadovoljnih klijenata
150 uspješnih projekata

Strategija naše kompanije

01 Edukacija

Na vrijeme smo prepoznali važnost ulaganja u edukaciju zaposlenih kako bi iskoristili šanse na tržištu.

02 Partnerstvo

Izuzetno cijenimo svoje poslovne partnere i uvijek ulažemo napor u građenje dugoročnih i pouzdanih partnerstava.

03 Tržište

Stalni napredak je naša konstanta i uvijek težimo da proširimo tržište za naše proizvode i usluge.

04 Kvalitet

Izvodimo visokokvalitetne građevinske radove koristeći najnaprednije metode i tehnologije.

Pred sebe smo postavili sljedeće ciljeve:

  • Biti pouzdan partner za pružanje usluga
  • Građenje infrastrukture koja će donijeti dugoročne koristi našim
    kupcima I zajednici u kojoj živimo i radimo
  • Kreirati okolinu koja će biti sigurna i poželjna za rad