REVOLUCIJA U PROIZVODNJI BETONSKIH BAZA ZA ŠAHTOVE!

individualno, brzo i ekonomično

PERFECT šaht je nova tehnologija koja omogućava proizvodnju betonskih baza šahtova po mjeri jednim izljevanjem.

Termo-beton d.o.o. Breza je proizvodnjom PERFECT betonskih šahtova ponudio jedinstven proizvod na tržištu BiH, ali i šire.

PERFECT šaht standard za oborinske i otpadne vode sastoji se od baze sa izvedenim priključcima i kinetom, te cilindričnog tijela šahta i betonskog konusnog završetka koji su pretežno jedan element. Cijeli proces je usklađen sa EN 1917 – Evropskom normom za betonske šahtove.

KARAKTERISTIKE INTELIGENTNE PROIZVODNJE

Cjelokupan proces proizvodnje karakteriše korištenje savremene tehnologije. Prvi radni korak za proizvodnju jedne PERFECT baze šahta je oblikovanje kinete i priključaka koje se vrši elementima od ekstrudiranog polistirena.

Za rezanje i modificiranje koriste se različite toplotne pile kojima se precizno definiše geometrija baze šahta. Priključci na bazu šahta za cijevi izvode se integrisanim brtvama, koje se izljevaju zajedno sa kinetom i time čine vodonepropusan spoj.

Nakon što beton posebne recepture dostigne čvrstoću u čeličnoj oplati, proces proizvodnje je završen i betonska baza šahta je spremna za transport prema gradilištu.

Vrijeme od narudžbe do ugradnje je manje od 24 sata!

PERFECT betonski šaht je kompletno rješenje – neovisan je o drugim proizvođačima i materijalima i moguće ga je koristiti za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, sa mogućnošću promjene pravca, nagiba, hidrauličnih vodova i kućnih priključaka.

DIMENZIJE PROIZVODA mm

PREDNOSTI BETONSKIH PERFECT ŠAHTOVA

•PERFECT baze za oborinske i otpadne vode se rade za projektovane priključke i dostupne su u jedinstvenoj monolitnoj kvaliteti za manje od 24 sata

•Broj, promjer i pozicija tj. ugao zahtijevanog cijevnog priključka kao i njegova visina se individualno određuje bez imalo odstupanja

•Monolitna baza sa kinetom, podestom i žljebovima (odvodnim kanalima) izljevaju se odjednom betonom razreda čvrstoće C35/45 što definira konstantnu kvalitetu cijelog proizvoda. Baze se izljevaju u posebno ojačanom i učvršćenom kalupu za projektovane priključne cijevi, te ostaju u njima do očvršćivanja betona do 10 sati

•Mogući su priključci za različite vrste cijevi: betonske, livenoželjezne i daktilne cijevi, plastične cijevi (PVC, PP, PE-HD, poliesterske (GRP) cijevi

•100 % vodonepropusna veza šahta i cjevovoda se postiže preko spojnice izlivene u tijelu šahta i integrisanog dihtunga (brtve se postavljaju u tijelu šahta i tokom monolitnog izljevanja betona ostaju u njemu). Vertikalni spoj šahta Ø100 cm ostvaruje se preko brtve DS SDV Seal. Brtve u tijelu moraju ispunjavati uslove definisane po EN 1917 i EN 681-1.

•Potpuno su vodonepropusni, ne samo u toku ispitivanja, nego i nakon montaže u toku eksploatacije

•Primaju kompletno vertikalno opterećenje, otporni na sve udare i sigurni od uzgona podzemnih voda

•Konus i tijelo šahta su u istoj klasi betona kao i donji dio šahta

•Penjalice u šahtu su od punog željeza, potpuno i trajno zaštićene oblogom od polietilena, a sve po EN 13101

•Domaći proizvod od 100% domaćih materijala

•Izrada po EN 1917 evropskoj normi za šahtove u kompletnosti – Izvještaj ovlaštenog njemačkog  Instituta Kiwa Deutschland GmbH

DOWNLOAD PDF – Betonsko reviziono okno po sistemu PERFECT

DOWNLOAD PDF – Prospekt PERFECT

DOWNLOAD PDF – Katalog PERFECT