O nama

Termo-beton d.o.o. je društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge osnovano 17.04.1996. godine u Brezi. Osnivači društva su Frljak Sabit, dipl.ing.građ. i Turbo Ahmed, dipl.ing.građ.
Osnovna djelatnost Društva je građevinarstvo (niskogradnja i visokogradnja), proizvodnja betona i betonskih prefabrikata, kao i AB konstrukcija.

Proizvodnja betona vrši se na dva lokaliteta u Brezi, u dvije fabrike betona sa proizvodnim halama u kojima se proizvode prefabrikati kao što su: betonske i AB cijevi, slivnici, ivičnjaci, betonske ploče, AB gabioni, AB prečistači zauljenih tečnosti, reviziona okna po sistemu PERFECT, proizvodnja konstrukcija montažih hala raspona 12-24 m, kao i proizvodnja montažnih elemenata sistemom prednaprezanja.

Strpljivim radom i ulaganjem osnivača i zaposlenih, Firma je iz godine u godinu povećavala obim poslova i aktivnosti, a samim tim i broj zaposlenih.

Tokom prethodnih 20 godina uspiješno smo izvršili veliki broj poslova od kojih bismo posebno istakli radove na sljedećim projektima:


• Islamski centar u Brezi,
• Umjetnička galerija u Sarajevu,
• Koridor Vc, dionice autoputa Sarajevo-Zenica, Sarajevo–Tarčin, Zenica-Klopče
• Južna transferzala Sarajevo,
• IX transferzala Sarajevo,
• Gradska magistrala u Zenici,
• Proizvodne hale: ”Pakom” Visoko, ”H-Aki” Visoko, ”Lišćevica” Ilijaš, ''Wood Team'' Ilijaš,
''Bausystem group'' Breza, i dr.
• Uređenje obale rijeke Bosne u Semizovcu (Sarajevo), Ilijašu, Visokom i Kaknju,
• Uređenje obale Jošaničkog potoka u Vogošći (Sarajevo)
• Glavno autobusko stajalište u Vogošći (Sarajevo)
• Proizvodni objekat ''Pretis'' Sarajevo,
• Proizvodnja PERFECT šahtova i AB elemenata za potrebe izgradnje autoputa Podgorica-Boljare i Bar-Boljare u Crnoj Gori, te mnogi drugi projekti.

Termo-beton d.o.o. je društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge osnovano 17.04.1996. godine u Brezi. Osnivači društva su Frljak Sabit, dipl.ing.građ. i Turbo Ahmed, dipl.ing.građ. Osnovna djelatnost Društva je građevinarstvo (niskogradnja i visokogradnja), proizvodnja betona i betonskih prefabrikata, kao i AB konstrukcija.

U dvadesetogodišnjem periodu aktivnog poslovanja, stekli smo i veliki broj poslovnih partnera, od kojih ističemo:

• Euro-asfalt (Sarajevo),
• Strabag (Sarajevo),
• Hering (Široki Brijeg),
• Integral Inženjering (Banja Luka),
• A3 (Široki Brijeg),
• Putovi (Grude),
• Bausystem (Sarajevo),
• Bihexo (Sarajevo),
• Tvornica cementa (Kakanj),
• Tranzit-export (Sarajevo).

U toku 2009. godine osnivači Termo-beton d.o.o. kupuju firmu Sanex d.o.o. koja se bavi eksploatacijom kvarcnog pijeska, a sve sa ciljem zaokruživanja procesa proizvodnje betona i različitih betonskih i armirano-betonskih proizvoda.
Prva smo kompanija u BiH koja je primijenila francusku tehnologiju armiranog tla na Koridoru Vc, dionica Zenica-Klopče.

Tokom 2020. godine ulažemo u tehnologiju proizvodnje montažnih elemenata sistemom prednaprezanja čime usavršavamo rentabilnu proizvodnju armirano-betonskih konstrukcija.

Iste godine proširujemo i proizvodne kapacitete pogona za proizvodnju PERFECT šahtova te uvodimo proizvodnju betonskih revizionih okana po sistemu PERFECT dimenzija DN800 mm sa plastičnim kinetama u saradnji sa hrvatskim firmama Vodoskok d.d. i Heplast-pipe d.o.o.

Sa svojim proizvodima prisutni smo na tržištima Hrvatske, Srbije i Crne Gore.
Danas naša firma raspolaže sa zavidnim sredstvima rada, infrastrukturom i zapošljava 110 radnika sa tendencijom da se taj broj poveća.

Sa zadovoljstvom ističemo da smo davali šansu mladim radnicima, pripravnicima, koji su nakon osposobljavanja na radnim mjestima ostali da rade u našoj Firmi. Što se tiče budućeg rada i djelovanja, trudit ćemo se da nastavimo uspiješno obavljati preuzete obaveze, zadržati trenutno zaposlene radnike a ukoliko se situacija na tržištu popravi planirano je i povećanje broja zaposlenih

U toku 2011. godine izvršili smo edukaciju i dobili certifikate za Sistem upravljanja kvalitetom, okolinom i zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu, u skladu sa zahtjevima standarda EN ISO 9001:2008; i EN ISO 14001:2009, te kontinuirano nastavili recertificirati iste.

Naš tim

Admir Hodžić
dipl. iur.
Jakub Hašimović
ing. građ.
Muamera Salkić
ing. građ.
Mirza Kovač
dipl. ing. maš.
Ajdin Čubro
dipl. Ing. građ.
Safet Imer
dipl. ing. građ.
Nadžija Osmanović
dipl. ing. građ.
Faris Frljak
ing. građ.
Amila Turbo
dipl. ing. građ.
Amina Javorovac
BA ing. arh.
Nedžmija Merdan
MA dipl. ecc.
Semina Karamustafić
Protokol
Nermana Dedić
Prodaja-nabavka
Azra Smailbegović
Računovodstvo
Melika Frljak
Administracija
Nermana Dedić
Prodaja-nabavka