ŠIFRARNIK PROIZVODA

BETONSKE CIJEVI

R.Br. Naziv proizvoda Šifra proizvoda
1 Betonska cijev Φ800/1000 BC 800 120001
2 Betonska cijev Φ800/1000 armirana jednostruko ABC 800-1/188 120002
3 Betonska cijev Φ800/1000 armirana jednostruko ABC 800-1/257 120003
4 Betonska cijev Φ800/1000 armirana dvostruko ABC 800-2/188 120004
5 Betonska cijev Φ800/1000 armirana dvostruko ABC 800-2/257 120005
6 Betonska cijev Φ800/100 BC 800/100 120006
7 Betonska cijev Φ800/200 BC 800/200 120007
8 Betonska cijev Φ800/300 BC 800/300 120008
9 Betonska cijev Φ800/400 BC 800/400 120009
10 Betonska cijev Φ800/500 BC 800/500 120010
11 Betonska cijev Φ800/600 BC 800/600 120011
12 Betonska cijev Φ800/700 BC 800/700 120012
13 Betonska cijev Φ800/800 BC 800/800 120013
14 Betonska cijev Φ800/900 BC 800/900 120014
15 Betonska cijev Φ1000/1000 BC 1000 120015
16 Betonska cijev Φ1000/1000 armirana jednostruko ABC 1000-1/188 120016
17 Betonska cijev Φ1000/1000 armirana jednostruko ABC 1000-1/257 120017
18 Betonska cijev Φ1000/1000 armirana dvostruko ABC 1000-2/188 120018
19 Betonska cijev Φ1000/1000 armirana dvostruko ABC 1000-2/257 120019
20 Betonska cijev Φ1000/100 BC 1000/100 120020
21 Betonska cijev Φ1000/200 BC 1000/200 120021
22 Betonska cijev Φ1000/300 BC 1000/300 120022
23 Betonska cijev Φ1000/400 BC 1000/400 120023
24 Betonska cijev Φ1000/500 BC 1000/500 120024
25 Betonska cijev Φ1000/600 BC 1000/600 120025
26 Betonska cijev Φ1000/700 BC 1000/700 120026
27 Betonska cijev Φ1000/800 BC 1000/800 120027
28 Betonska cijev Φ1000/900 BC 1000/900 120028
29 Betonska cijev Φ1500/1000 BC 1500 120029
30 Betonska cijev Φ1500/1000 armirana jednostruko ABC 1500-1/188 120030
31 Betonska cijev Φ1500/1000 armirana jednostruko ABC 1500-1/257 120031
32 Betonska cijev Φ1500/1000 armirana dvostruko ABC 1500-2/188 120032
33 Betonska cijev Φ1500/1000 armirana dvostruko ABC 1500-2/257 120033
34 Betonska cijev Φ1500/500 BC 1500/500 120034
35 Betonska cijev Φ2000/1000 BC 2000 120035
36 Betonska cijev Φ2000/1000 armirana jednostruko ABC 2000-1/188 120036
37 Betonska cijev Φ2000/1000 armirana jednostruko ABC 2000-1/257 120037
38 Betonska cijev Φ2000/1000 armirana dvostruko ABC 2000-2/188 120038
39 Betonska cijev Φ2000/1000 armirana dvostruko ABC 2000-2/257 120039
40 Betonska cijev Φ2000/500 BC 2000/500 120040

VIBROPRESOVANI IVIČNJACI

R.Br. Naziv proizvoda/Tip proizvoda Šifra proizvoda
1 Ivičnjak D 50/200-1000-DV (siva) VI 5/20-D/1 130001
2 Ivičnjak D 50/200-1000-DV (crna) VI 5/20-D/2 130002
3 Ivičnjak D 50/200-1000-DV (crvena) VI 5/20-D/3 130003
4 Ivičnjak D 50/200-1000-DV (oker) VI 5/20-D/4 130004
5 Ivičnjak D 50/200-1000-DV (smeđa) VI 5/20-D/5 130005
6 Ivičnjak D 50/200-1000-DV (zelena) VI 5/20-D/6 130006
7 Ivičnjak D 80/200-1000-DV (siva) VI 8/20-D/1 130007
8 Ivičnjak D 80/200-1000-DV (crna) VI 8/20-D/2 130008
9 Ivičnjak D 80/200-1000-DV (crvena) VI 8/20-D/3 130009
10 Ivičnjak D 80/200-1000-DV (oker) VI 8/20-D/4 130010
11 Ivičnjak D 80/200-1000-DV (smeđa) VI 8/20-D/5 130011
12 Ivičnjak D 80/200-1000-DV (zelena) VI 8/20-D/6 130012
13 Ivičnjak A 150/240-800-DV VI 15/24-A 130013
14 Ivičnjak A 180/240-800-DV VI 18/24-A 130014
15 Ivičnjak B 180/240-800-DV VI 18/24-B 130015
16 Ivičnjak B 240/200-800-DV VI 24/20-B 130016
17 Slivnički ivičnjak 180/240-800 SI 18/20-E 130017
18 Slivnički ivičnjak B 240/240-800 SI 24/24-E 130018
19 Ivičnjak sa nadvišenjem 240/300-800 NI 24/30-E 130019
20 Ivičnjak sa nadvišenjem 240/300-800-bojeni NI 24/30-E/1 130020

REVIZIONA OKNA I SLIVNE KACE

R.Br. Naziv proizvoda/Tip proizvoda Šifra proizvoda
1 Betonske slivne kace Φ450/1500 SK 450/1500 140001
2 Betonske slivne kace Φ450/1000 SK 450/1000 140002
3 Konus za slivnu kacu 300 K-300 140003
4 Konus za slivnu kacu Φ1000/900 K-900 140004
5 Konus za slivnu kacu Φ1000/600 h=820 K-600 140005
6 Redukcioni element Φ1000/800 RE-1000 140006
7 Priključni element sa bočnim ulazom Φ450 PEB-450 140007
8 Betonski nastavak za podešavanje visine Φ450 BN-H-450 140008
9 Konusni završetak Φ800/600 KZ-800 140009
10 Konusni završetak Φ1000/600 KZ-1000 140010
11 Baza revizionog okna Φ1000 BRO-1000 140011
12 AB prsten za podešavanje visine Φ625/5-10 ABP-H-625/10 140012
13 AB prsten za podešavanje visine Φ625/10-20 ABP-H-625/20 140013
14 AB poklopac (ploča) Φ625/12-16 ABP-625/16 140014
15 AB poklopac (ploča) Φ800/12-16 ABP-800/16 140015
16 AB poklopac (ploča) Φ1000/12-16 ABP-1000/16 140016
17 AB poklopac (ploča) Φ1500/12-16 ABP-1500/16 140017
18 AB poklopac (ploča) Φ2000/12-16 ABP-2000/16 140018
19 AB završni prsten Φ625/12-16 ABZP-625/16 140019
20 AB završni prsten Φ800/12-16 ABZP-800/16 140020
21 AB završni prsten Φ1000/12-16 ABZP-1000/16 140021
22 AB završni prsten Φ1500/12-16 ABZP-1500/16 140022
23 AB završni prsten Φ2000/12-16 ABZP-2000/16 140023
24 AB poklopac 400x400x50 ABP-400 140024
25 AB poklopac 800x800x100 ABP-800 140025
26 AB poklopac 1400x1400x120 ABP-1400 140026
27 Bojeni poklopac od rebrastog lima 600×600 BPL-600 140027
28 Pocinčani poklopac od rebrastog lima 600×600 PPL-600 140028
29 Penjalica Φ18 P-18 140029

DIMNJAČKI ELEMENTI – tip 1

R.Br. Naziv proizvoda/Tip proizvoda Šifra proizvoda
1 Spoljni omotač – bez zračnika Φ135 SO-135-1 150001
2 Spoljni omotač – bez zračnika Φ160 SO-160-1 150002
3 Spoljni omotač – bez zračnika Φ200 SO-200-1 150003
4 Spoljni omotač – sa zračnikom Φ135 SO-135-Z1 150004
5 Spoljni omotač – sa zračnikom Φ160 SO-160-Z1 150005
6 Spoljni omotač – sa zračnikom Φ200 SO-200-Z1 150006
7 Konzolna ploča – bez zračnika Φ135 KP-135-1 150007
8 Konzolna ploča – bez zračnika Φ160 KP-160-1 150008
9 Konzolna ploča – bez zračnika Φ200 KP-200-1 150009
10 Konzolna ploča – sa zračnikom Φ135 KP-135-Z1 150010
11 Konzolna ploča – sa zračnikom Φ160 KP-160-Z1 150011
12 Konzolna ploča – sa zračnikom Φ200 KP-200-Z1 150012
13 Krovna ploča – sa zračnikom Φ135 KRP-135-Z1 150013
14 Krovna ploča – sa zračnikom Φ160 KRP-160-Z1 150014
15 Krovna ploča – sa zračnikom Φ200 KRP-200-Z1 150015
16 Krovna ploča – bez zračnika Φ135 KRP-135-1 150016
17 Krovna ploča – bez zračnika Φ160 KRP-160-1 150017
18 Krovna ploča – bez zračnika Φ200 KRP-200-1 150018

DIMNJAČKI ELEMENTI – tip 2

R.Br. Naziv proizvoda/Tip proizvoda Šifra proizvoda
19 Plašt dimnjaka – bez zračnika Φ160 PL-160-2 150019
20 Plašt dimnjaka – bez zračnika Φ200 PL-200-2 150020
21 Plašt dimnjaka – bez zračnika Φ250 PL-250-2 150021
22 Plašt dimnjaka – bez zračnika Φ300 PL-300-2 150022
23 Krovna ploča – bez zračnika Φ160 KRP-160-2 150023
24 Krovna ploča – bez zračnika Φ200 KRP-200-2 150024
25 Krovna ploča – bez zračnika Φ250 KRP-250-2 150025
26 Konzolna ploča – bez zračnika Φ160 KP-160-2 150026
27 Konzolna ploča – bez zračnika Φ200 KP-200-2 150027
28 Konzolna ploča – bez zračnika Φ250 KP-250-2 150028

DIMNJAČKI ELEMENTI – tip 3

R.Br. Naziv proizvoda/Tip proizvoda Šifra proizvoda
29 Plašt dimnjaka Φ160 PL-160-3 150029
30 Plašt dimnjaka Φ200 PL-200-3 150030

BETONSKI ŠAHTOVI

R.Br. Naziv proizvoda/Tip proizvoda Šifra proizvoda
1 Zidno tijelo 1500x1500x500 ABŠ-1500×1500 160001
2 Donja AB ploča 1500x1500x150 DABP-1500×1500 160002
3 Gornja AB ploča 1500x1500x150 GABP-1500×1500 160003
4 Zidno tijelo 1500x1200x500 ABŠ-1500×1200 160004
5 Donja AB ploča 1500x1200x150 DABP-1500×1200 160005
6 Gornja AB ploča 1500x1200x150 GABP-1500×1200 160006
7 AB šaht 700x700x800 ABŠ-700×700 160007
8 AB poklopac 700x700x120 ABP-700×700 160008
9 AB šaht 1000x1000x1200 ABŠ-1000×1000 160009
10 AB poklopac 1250x1250x120 ABP-1250×1250 160010
11 Šaht kablovske kanalizacije 1020x920x720 ŠKK-102×92 160011
12 AB poklopac 1090x990x80 ABP-1090×990 160012
13 AB poklopac Φ1000/800 ABP-1000 160013

PLOČE

R.Br. Naziv proizvoda/Tip proizvoda Šifra proizvoda
1 Behaton ploče d=6mm (siva) BP-6/1 170001
2 Behaton ploče d=8mm (siva) BP-8/1 170002
3 Behaton ploče d=6mm (crna) BP-6/2 170003
4 Behaton ploče d=8mm (crna) BP-8/2 170004
5 Behaton ploče d=6mm (crvena) BP-6/3 170005
6 Behaton ploče d=8mm (crvena) BP-8/3 170006
7 Behaton ploče d=6mm (oker) BP-6/4 170007
8 Behaton ploče d=8mm (oker) BP-8/4 170008
9 Behaton ploče d=6mm (smeđa) BP-6/5 170009
10 Behaton ploče d=8mm (smeđa) BP-8/5 170010
11 Klasik ploče d=6mm (siva) CP-6/1 170011
12 Klasik ploče d=8mm (siva) CP-8/1 170012
13 Klasik ploče d=6mm (crna) CP-6/2 170013
14 Klasik ploče d=8mm (crna) CP-8/2 170014
15 Klasik ploče d=6mm (crvena) CP-6/3 170015
16 Klasik ploče d=8mm (crvena) CP-8/3 170016
17 Klasik ploče d=6mm (oker) CP-6/4 170017
18 Klasik ploče d=8mm (oker) CP-8/4 170018
19 Klasik ploče d=6mm (smeđa) CP-6/5 170019
20 Klasik ploče d=8mm (smeđa) CP-8/5 170020
21 Mercedes ploče d=6mm (siva) MP-6/1 170021
22 Mercedes ploče d=8mm (siva) MP-8/1 170022
23 Mercedes ploče d=6mm (crna) MP-6/2 170023
24 Mercedes ploče d=8mm (crna) MP-8/2 170024
25 Mercedes ploče d=6mm (crvena) MP-6/3 170025
26 Mercedes ploče d=8mm (crvena) MP-8/3 170026
27 Mercedes ploče d=6mm (oker) MP-6/4 170027
28 Mercedes ploče d=8mm (oker) MP-8/4 170028
29 Mercedes ploče d=6mm (smeđa) MP-6/5 170029
30 Mercedes ploče d=8mm (smeđa) MP-8/5 170030
31 Reket ploče d=6mm (siva) RP-6/1 170031
32 Reket ploče d=8mm (siva) RP-8/1 170032
33 Reket ploče d=6mm (crna) RP-6/2 170033
34 Reket ploče d=8mm (crna) RP-8/2 170034
35 Reket ploče d=6mm (crvena) RP-6/3 170035
36 Reket ploče d=8mm (crvena) RP-8/3 170036
37 Reket ploče d=6mm (oker) RP-6/4 170037
38 Reket ploče d=8mm (oker) RP-8/4 170038
39 Reket ploče d=8mm (smeđa) RP-6/5 170039
40 Reket ploče d=8mm (smeđa) RP-8/5 170040

BETONSKI BLOKOVI

R.Br. Naziv proizvoda/Tip proizvoda Šifra proizvoda
1 Lomljeni betonski blok (osnovni) LBB-O 180001
2 Lomljeni betonski blok (završni) LBB-Z 180002

ŽARDINJERE

R.Br. Naziv proizvoda/Tip proizvoda Šifra proizvoda
1 Žardinjera 720x720x500 Ž-720 181001
2 Žardinjera 1800x1150x500 Ž-1800 181002
3 Žardinjera 1100x700x500 Ž-1100 181003
4 Saksija sa reklamnim natpisom 2000x1000x500 S-2000 181004
5 Cvijetnjak (siva) C-30/1 181005
6 Cvijetnjak (crna) C-30/2 181006
7 Cvijetnjak (crvena) C-30/3 181007
8 Cvijetnjak (oker) C-30/4 181008
9 Cvijetnjak (smeđa) C-30/5 181009
10 Cvijetnjak (zelena) C-30/6 181010

BETONSKI GABIONI

R.Br. Naziv proizvoda/Tip proizvoda Šifra proizvoda
1 Gabioni 2000x1000x1000 G-2000 182001

BETONSKI RIGOLI

R.Br. Naziv proizvoda/Tip proizvoda Šifra proizvoda
1 Betonski rigol 695x1000x245 R-695 183001
2 Rigolska kanalica 250x350x85 RK-250 183002

OSTALO

R.Br. Naziv proizvoda/Tip proizvoda Šifra proizvoda
1 New Jersey l=2000 NJ-2000 190001
2 Betonski stub 100x100Xh(2920) BS-100×100 190002
3 Kapa za stubove 300x300x130 KS-130 190003
4 Kapa za stubove 300x300x80 KS-80 190004
5 Kamin KAM 190005