Armirano tlo – Reinforced Earth®

Po licenci francuske kompanije Terre Armée, globalnim liderom i iskustvom od 50 godina, naša kompanija vrši proizvodnju panela i izgradnju potpornih zidova od armiranog tla – Reinforced Earth®.

Stabilizacija tla sa ovim inovativnim rješenjem je brza, visoko-kvalitetna i trajna.

Armirano tlo je kompozitni materijal formiran  interakcijom usljed trenja između tla i traka za armiranje, naizmjenično ugrađivanim sa obložnim elementom – panelima. Tehnika je primjenjiva na potporne zidove svih (praktičnih) visina. Struktura omogućava prihvatanje statičkih i dinamičkih optrerećenja, vozila i mašina. Prefabrikovani paneli se koriste kao obloga armiranog tijela da bi se spriječila erozija zasipa i da bi se obezbijedila završnica koja lijepo izgleda.

Nakon postizanja zahtjevane nosivosti nasipa pristupa se uvlačenju traka u panel, rasprostiranje i ugradnji traka sa fiksiranjem u nasip.

 

Mogući su razni oblici i strukture panela:

 

Primjenu armiranog tla možemo pronaći u sljedećim situacijama:

 

Detaljne informacije mogu se naći na stranici naših partnera https://www.terre-armee.com/.