Općina Breza – Obnavljanje i sanacija trotoara u užem urbanom dijelu grada

Datum: Oktobar 2022

Radovi su se sastojali od:

    • – Pripremnih radova
    • – Zemljanih radova
    • – Izvedba tucaničkog zastora
    • – Radovi na polaganju betonske galanterije i ivičnjaka i ostali radovi.
Kontaktirajte nas