Uređenje korita rijeke Bosne u Ilijašu

Datum: 25. Februar 2021

Agencija za vodno područje rijeke Save i Općina Ilijaš već nekoliko godina realizuju projekat uređenja korita rijeke Bosne u Ilijašu. Riječ je o potezu od ušća potoka Gnionica u rijeku Bosnu do mosta za naselje Kadarići. Radovi su izvedeni na potezu od već uređenog dijela korita do mosta za naselje Kadarići u dužini od 160 metara.

Kontaktirajte nas