Potpisan ugovor o rekonstrukciji saobraćajnice i mosta u Ulici Braće Planja u sklopu Nove industrijske zone

Danas je u prostorijama Općine Vogošća upriličeno potpisivanje ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji saobraćajnice i mosta u Ulici Braće Planja u sklopu Nove industrijske zone.

U ime Općine Vogošća ugovor je potpisao načelnik Edin Smajić, dok je u ime firme “Termo-beton” d.o.o. Breza kao izvođača radova ugovor potpisao direktor Ahmed Turbo.

Vrijednost planiranih radova iznosi 672.941,15 KM, a finansirat će se sredstvima Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i iz Budžeta Općine Vogošća.

Projektom je predviđena rekonstrukcija saobraćajnice u dužini od cca 260 m, a planirana je za mjena postojećeg trupa puta, izgradnja kolektora za oborinsku odvodnju i asfaltiranje u dva sloja. Projektovana širina saobraćajnice je 5,50 m sa proširenjem u krivinama i sa jednostranom pješačkom stazom promjenjive širine, u skladu sa uslovima na terenu.

Predviđeno je rušenje postojećeg mosta koji povezuje ulice Braće Planja i Omladinska, obzirom da trenutno stanje istog ne zadovoljava potrebe kolskog i pješačkog saobraćaja između uže urbane jezgre općine Vogošća i Nove industrijske zone.

Projektom je predviđena izgradnja novog armirano-betonskog mosta statičkog raspona 14,5 m i širine poprečnog profila od 9,2 m (dvije saobraćajne trake širine po 3 m sa obostranim pješačkim stazama širine po 1,6 m).

Načelnik Edin Smajić se zahva lio Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu privrede koji su za ove namjene izdvojili 500.000,00 KM.

Danas je potpisan ugovor o izvođenju radova na izgradnji novog mosta koji povezuje ulice Omladinska i Braće Planja. U pitanju je saobraćajnica koja će u perspektivi da vodi na raskrsnicu sa kružnim tokom na kojoj se spaja saobraćaj Prve transverzale. Radi se o projektu vrijednom 672.941,15 KM, te se nadamo se da će izvođač odmah nakon potpisivanja ugovora pristupiti radovima koji se mogu implementirati u ovom periodu. Zamolio bih građane da tokom izvođenja radova prate informacije o promjeni režima saobraćaja i da imaju strpljenja, istakao je Smajić.

Direktor Ahmed Turbo je naglasio da su spremni za početak radova i da imaju sve kapacitete, te da će raditi u skladu sa vremenskim prilikama.
Realizaci jom ovog projekta značajno će se poboljšati uslovi za odvijanje saobraćaja i sigurnost pješaka, kao i drugih učesnika u saobraćaju.

Nadzor nad izvođenjem radova vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Izvor: https://hayat.ba/potpisan-ugovor-o-izvodenju-radova-na-rekonstrukciji-saobracajnice-i-mosta-u-ulici-brace-planja-u-sklopu-nove-industrijske-zone/554880/

Nazad na aktuelnosti