Prezentacija Perfect šahta
Termo-beton doo Breza
Tunel Vijenac
Policijska stanica Breza
Montažne AB konstrukcije
Umjetnička galerija Sarajevo
Sportska dvorana Breza
Proizvodnja betonskih elemenata
Postrojenje za proizvodnju pitke vode – Vareš
Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Ilijaš
Osnovna škola Safvet-beg Bašagić, Breza
Objekti visokogradnje
Most na rijeci Stavnji
Ostali projekti
Naši proizvodi
Koridor 5C
Izgradnja saobraćajnica
Islamski centar u Brezi