Solarna energija: korak ka održivoj budućnosti

Glavni izvor energije na Zemlji je Sunce. Od davnina se energija Sunca u obliku svjetlosti i toplote koristi na razne načine. U zadnje vrijeme postoji sve veće interesovanje konverzije sunčeve energije u električnu u fotonaponskim elektranama.

Zbog svog geografskog položaja, povoljnih klimatskih i okolinskih uslova, Bosna i Hercegovina ima veliki potencijal za proizvodnju električne energije iz fotonaponskih i solarnih elektrana.

Temeljni blok fotonaponskog sistema je fotonaponska ćelija – pn-spoj. Ona, kao takva, energiju sunčevog zračenja pretvara u električnu energiju pomoću fotonaponskog efekta. Fotonaponske ćelije grupišu se u fotonaponske module. U cilju dobijanja još većih snaga, moduli se po istom principu povezuju u fotonaponske panele.

Fotonaponski moduli, najčešće se postavljaju na plohe nagnute prema Suncu, u svrhu maksimiziranja ozračenosti. U praksi, u većini slučajeva, ploha fotonaponskog modula, orijentisana je prema jugu, i nagnuta pod nekim određenim uglom u odnosu na horizontalu, te je potrebno znati koliko Sunčevog zračenja upada na tako nagnutu plohu.

Fotonaponska elektrana za vlastite potrebe, snage 149,00 kW, smještena je na krovu objekta firme našeg proiyvodnog pogona, na lokaciji Odred Sretno bb, Breza koja je povoljna za izgradnju fotonaponske elektrane, obzirom na solarnu iradijaciju i veliki broj sunčanih sati. Na fotonaponskoj elektrani ugrađena su 432 fotonaponska modula.

Ovaj korak nam pomaže da postanemo potrošači zelene energije i doprinesemo očuvanju naše planete. Pridružite nam se na putu ka zelenijoj budućnosti!

Nazad na aktuelnosti