Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Ilijašu

U toku su radovi na uređenju lijeve obale rijeke Bosne u Ilijašu, dionica uzvodno od izvedenog dijela cipf-es.org do mosta za naselje Kadarići u dužini od 160m. Naručioci radova su Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo i Općina Ilijaš.

Nazad na aktuelnosti