Izgradnja i montaža AB hale za Ed.En d.o.o. Visoko

Za investitora Ed.En d.o.o. Visoko izvode se kompletni radovi izgradnje i montaže armirano-betonske hale: proizvodni objekat (P + P1) u Visokom. Konstrukcija je montažna, a sastoji se od: ab stubova, greda, spratnih ploča i krovne konstrukcije. Video sa montaže pogledajte u nastavku.

Nazad na aktuelnosti