Impozantan objekat za Adriatic Metals BH: Izgradnja skladišta izdrobljene rude (Stockpile building) u Varešu

Zadovoljstvo nam je predstaviti projekat koji smo radili za trenutno najvećeg investitora u BiH – Adriatic Metals BH doo. Izvršena je cjelokupna izrada i montaža montažne konstrukcije objekta Stockpile – skladište izdrobljene rude u Varešu.

U osnovi objekat je poligonalnog oblika sa devet strana i devet uglova.
Glavna nosiva konstrukcija je montažna armiranobetonska koju čine temelji, ab stubovi i prednapregnute krovne grede.
Dimenzije vanjskog gabarita Stockpile building objekta je 42,00×42,00 m.
Čitava površina objekta je predviđen kao prostorija za skladištenje i daljni transport drobljenje rude.
Ukupna visina objekta je 20,50 m od kote terena dok je svijetla visina u objektu 19,00 m u centralnom dijelu. Krov objekta je predviđen kao dvovodni sa nagibom krovnih ravni od 6°, dok je u nižem dijelu objekta predviđen jednovodni krov istog nagiba.

Video pogledajte u nastavku, kao i na našem zvaničom You Tube kanalu.

Nazad na aktuelnosti