Potpisan okvirni sporazum o uređenju Jošaničkog potoka u Vogošći

Potpisan okvirni sporazum o uređenju Jošaničkog potoka u Vogošći

posted in: Novosti | 0

U ponedjeljak, 13.07.2020. godine, potpisan je Okvirni sporazum o izvođenju radova na regulaciji i uređenju Jošaničkog potoka u naselju Gornja Jošanica I – nastavak radova (Općina Vogošća).

Projektom je predviđena regulacija i uređenje Jošaničkog potoka u naselju Gornja Jošanica I u dužini od cca 520 m, sa izradom AB zidova i zidova u nagibu obloženih kamenom.

Više na web stranici Općine Vogošća:

 

http://vogosca.ba/potpisan-okvirni-sporazum-o-uredjenju-josanickog-potoka/