Politika kvaliteta Termo-beton d.o.o.

Politika kvaliteta Termo-beton d.o.o. je da se sve naše aktivnosti odvijaju u skladu sa Sistemom upravljanja kvalitetom koji provodimo u skladu sa BAS EN IS0 9001:2015.
Kvalitet je sastavni dio principa našeg poslovanja. Naši principi nas vode cilju kako bismo bili prepoznati kao firma koja nudi proizvode i usluge koji su kvalitetni i u skladu sa potrebama kupaca. Posvećeni smo da nikada ne ugrozimo sigurnost, usklađenost i kvalitet naših proizvoda i usluga.

 

Cilj našeg sistema upravljanja kvalitetom je:
• biti usklađeni sa zakonima i propisima, kao i internim zahtjevima;
• kontinuirano unapređivati sistem upravljanja kvalitetom kako bi mogli garantovati sigurnost proizvoda i usluga;
• pružati kvalitetne usluge kako bi održali odlične odnose s kupcima;
• razvijati vještine i resurse kako bismo ispunili zahtjeve naših kupaca;
• profesionalni pristup kupcu odražavati u svakom trenutku;
• naše osoblje obučavati i uključivati u poboljšanje kvaliteta;
• kontinuirano unapređivati naše sisteme i procedure.
Mi prepoznajemo značaj koji kvalitet ima za naše usluge i budućnost našeg poslovanja. Od najjednostavnije procedure do velikih ugovora, kvalitet je naša ulaznica za zadovoljstvo kupca i za naše buduće poslovanje.
Ova Izjava o politici kvaliteta je implementirana u sistem upravljanja kvalitetom koji sadrži sve procedure i prateću dokumentaciju za upravljanje i kontrolu našeg poslovanja i dostupna je svim zaposlenim.