Misija je Termo-beton d.o.o. je:

  • biti pouzdan partner za pružanje usluga,
  • građenje infrastrukture koja će donijeti dugoročne koristi našim kupcima i zajednici u kojoj živimo i radimo,
  • kreirati okolinu koja će biti sigurna i poželjna za rad.

 

Vizija Termo-beton d.o.o. je:

Biti inovator u segmentu srednjih preduzeća u sektoru građevinarstva.

termobeton-zgrada