Termo-beton d.o.o. je društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge osnovano 17.04.1996. godine u Brezi. Osnivači društva su Frljak Sabit, dipl.ing.građ. i Turbo Ahmed, dipl.ing.građ.
Osnovna djelatnost Društva je građevinarstvo (niskogradnja i visokogradnja), proizvodnja betona i betonskih prefabrikata, kao i AB konstrukcija.
Proizvodnja betona vrši se na dva lokaliteta u Brezi, u dvije fabrike betona sa proizvodnim halama u kojima se proizvode prefabrikati kao što su: betonske i AB cijevi, slivnici, ivičnjaci, betonske ploče, AB gabioni, AB prečistači zauljenih tečnosti, reviziona okna po sistemu PERFECT, proizvodnja konstrukcija montažih hala raspona 12-24 m i dr.
Strpljivim radom i ulaganjem osnivača i zaposlenih, Firma je iz godine u godinu povećavala obim poslova i aktivnosti, a samim tim i broj zaposlenih. Tokom prethodnih 20 godina uspiješno smo izvršili veliki broj poslova od kojih bismo posebno istakli radove na:
•    Islamskom centru u Brezi,
•    Umjetničkoj galeriji u Sarajevu,
•    Koridoru Vc, tj. dionice autoputa Sarajevo-Zenica i Sarajevo–Tarčin,
•    postrojenju za prečišćavanje vode u Dabravinama,
•    Sportskoj dvorani u Brezi.
•    gradskoj magistrali u Zenici,
•    proizvodnim halama: ”Pakom” Visoko, ”H-Aki” Visoko, ”Lišćevica”  Ilijaš, i dr.
•    pješačkom mostu preko rijeke Misoče u Ilijašu, i mnogi drugi objekti.

U dvadesetogodišnjem periodu aktivnog poslovanja, stekli smo i veliki broj poslovnih partnera, od kojih ističemo: Euro-asfalt (Sarajevo), Strabag (Sarajevo), Hering (Široki Brijeg), , Integral Inženjering (Banja Luka), A3 (Široki Brijeg), Putovi (Grude), Bausystem (Sarajevo), Bihexo (Sarajevo), Rehau (Sarajevo), Zaimović (Kakanj), Tranzit-export (Sarajevo).

U toku 2009. godine osnivači Termo-beton d.o.o. kupuju firmu Sanex d.o.o. koja  se bavi eksploatacijom kvarcnog pijeska, a sve sa ciljem zaokruživanja procesa proizvodnje betona i različitih betonskih i armirano-betonskih proizvoda.

Danas naša firma raspolaže sa zavidnim sredstvima rada, infrastrukturom i zapošljava 88 radnika sa tendencijom da se taj broj poveća (decembar 2016.).

Sa zadovoljstvom ističemo da smo davali šansu mladim radnicima, pripravnicima, koji su nakon osposobljavanja na radnim mjestima ostali da rade u našoj Firmi. Što se tiče budućeg rada i djelovanja, trudit ćemo se da nastavimo uspiješno obavljati preuzete obaveze, zadržati trenutno zaposlene radnike a ukoliko se situacija na tržištu popravi planirano je i povećanje broja zaposlenih.

Trenutno radimo na nekoliko važnih projekata, kao što su:

•    nastavak radova na izgradnja autoputa, dionica Zenica-Klopče,
•    rekonstrukcija robne kuće Na-ma Sarajevo,
•    proizvodna hala Pakom u Visokom,
•    Južna transferzala Sarajevo,
•    IX transferzala Sarajevo,
•    proizvodni objekat ”Pretis” Vogošća,
•    Spomen obilježje Novi Grad Sarajevo, itd.

U toku 2011. godine izvršili smo edukaciju i dobili certifikate za  Sistem upravljanja kvalitetom, okolinom i zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu, u skladu sa zahtjevima standarda EN ISO 9001:2008; i EN ISO 14001:2009, te kontinuirano nastavili recertificirati iste.